עמוד הביתדוגמאות ומכתבי תודהצור קשר
תנאי שימוש באתר "Ufont.co.il"
 
האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
 
תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לקבלת ייעוץ משפטי.
 
השימוש באתר מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן.
 
השימוש באתר נחשב להסכמה משתמעת לכך שאתה מסכים לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי תקנון זה.
 
התוכן באתר, לרבות צילומים ותכנים כתובים, הנו קניינו הרוחני הבלעדי של בעל האתר והיוצר אבי אור-לי (אלא אם כן צויין אחרת) ומוגן עפ"י דיני זכויות יוצרים.
המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין.
שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן.
המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא המשרד ובין אם הוא גורם אחר.
אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש לעשות שימוש בחומר המוגן באופן הפוגע בזכויותיהן הקנייניות של בעלי הזכויות ובכלל זה, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן ללא רשות מפורשת בכתב מבעל הזכויות.
הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר, יישמרו במאגר המידע של אתר "Ufont.co.il". אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.
 
אתר "Ufont.co.il" לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
  • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר "Ufont.co.il" או תנאי שימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, יהיה אתר "מרגיש כותב יוצר (אבי אור-לי)" רשאי למסור את המידע לפי הנדרש.
  • אם יתקבל בידי "Ufont.co.il" צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
  • כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין אתר "Ufont.co.il"
  • בכל מקרה שאתר "Ufont.co.il" יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
 
האתר משתמש ב “עוגיות (Cookies) ” לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. “עוגיות (Cookies) ” הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי אתר "Ufont.co.il". חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה “חלונות” ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב’ מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. המידע ב- Cookies מוצפן, אתר "מרגיש כותב יוצר (אבי אור-לי)" נוקט צעדי זהירות כדי להבטיח שמחשבי אתר "Ufont.co.il"
 
אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר אתר "Ufont.co.il" או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies  במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שאתר "Ufont.co.il" יותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.
 
אתר "Ufont.co.il" נעזר בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.
 
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
 
אתר "Ufont.co.il" רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.
על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.
 
אתר "Ufont.co.il" מציע שירות קבלת ידיעון תקופתי, אשר משמעו קבלת דיוור ענייני ישירות למשתמש בשירות זה.
 
בהסכמת המשתמש להיות מנוי על שירות הידעיון ובמתן הסכמתו לתקנון זה, המשתמש מצהיר ומאשר כי ידועות לו הוראות תיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח–2008, והוא מסכים במפורש כי יישלחו לו ע”י אתר "Ufont.co.il" ידיעונים, בכל הדרכים המנויות בחוק (לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר). המשתמש בשירות הידיעון יכול להתנתק מהשירות בכל עת על ידי לחיצה על הלינק המתאים באתר האינטרנט ו/או בהודעה האלקטרונית ו/או באמצעות פנייה להנהלת האתר. המשתמש בשירות ידיעון יוכל להרשם מחדש לשירות האמור באמצעות פנייה להנהלת האתר.
 
להזמנות או הצעת מחיר
התקשר/י:
054-4937020או לחצ/י כאן
הילה שחר בקי אשר מוטי אילנה יגאל עינת חמי ג'ניפר שרה יאיר עמוס מני שולמית רזיה יזהר אפרת ענבל שגית אהובה יעל אילנה יצחק הדס פנינית דני שרון מאיר